Strona główna
>
>

Oferta

Własne źródła wytwórcze (OZE)

Redukcja emisji

Nasze usługi w zakresie projektowania i budowy własnych źródeł wytwórczych energii są zróżnicowane i dopasowane do różnorodnych potrzeb i preferencji naszych klientów. Proponujemy kompleksowe rozwiązania oparte na najnowszych technologiach, w tym:

Fotowoltaika: Oferujemy projektowanie i instalację systemów fotowoltaicznych, które wykorzystują energię słoneczną do produkcji elektryczności. Nasze rozwiązania fotowoltaiczne są dostosowane do różnych rodzajów budynków i terenów, umożliwiając naszym klientom efektywne wykorzystanie energii słonecznej.

Odnawialne źródła energii (OZE): Wspieramy naszych klientów w wykorzystaniu różnorodnych odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wodna, geotermalna czy biomasa. Nasze rozwiązania OZE są projektowane indywidualnie, aby zaspokoić unikalne potrzeby i wymagania naszych klientów.

Farmy wiatrowe: Realizujemy projekty budowy i eksploatacji farm wiatrowych, które wykorzystują siłę wiatru do produkcji energii elektrycznej. Nasze farmy wiatrowe są projektowane z myślą o efektywności energetycznej i minimalnym wpływie na środowisko.

Biogazownie: Oferujemy kompleksowe rozwiązania związane z budową i eksploatacją biogazowni, które przetwarzają biomasy, odpady organiczne i inne surowce na biogaz, który może być wykorzystany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Nasze biogazownie są projektowane zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi i sanitarnymi.

Inne odnawialne źródła energii: Ponadto, możemy również zaproponować inne innowacyjne rozwiązania oparte na odnawialnych źródłach energii, takie jak energia pływów morskich, energia słoneczna koncentrowana czy energia jądrowa z reaktorów IV generacji. Nasz zespół ekspertów jest gotowy do współpracy przy realizacji różnorodnych projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii, dostosowując się do unikalnych potrzeb i wymagań naszych klientów.

Farmy fotowoltaiczne

Nasze usługi w zakresie projektowania i budowy farm fotowoltaicznych obejmują kompleksową obsługę na każdym etapie procesu. Nasz zespół ekspertów zajmuje się:

Projektowaniem: Rozpoczynamy od analizy terenu i określenia optymalnej lokalizacji farmy fotowoltaicznej. Następnie przygotowujemy kompleksowy projekt, uwzględniający wszystkie techniczne i środowiskowe aspekty instalacji.

Formalnościami i zezwoleniami: Realizujemy wszelkie formalności związane z budową farmy fotowoltaicznej, włączając w to zabezpieczenie decyzji środowiskowych, pozwoleń na budowę oraz warunków przyłączeniowych do sieci energetycznej.

Komunikacją z urzędami: Pełnimy rolę reprezentantów naszych klientów w kontaktach z lokalnymi urzędami i instytucjami odpowiedzialnymi za wydawanie niezbędnych zezwoleń i pozwoleń. Prowadzimy negocjacje i działamy w imieniu klienta, aby zapewnić szybkie i sprawnie załatwienie wszystkich formalności.

Pozyskiwaniem decyzji środowiskowych: Zapewniamy wsparcie w procesie uzyskiwania decyzji środowiskowych, potwierdzających zgodność planowanej farmy fotowoltaicznej z obowiązującymi przepisami i normami ochrony środowiska.

Pozwolenia na budowę: Zajmujemy się uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń na budowę, które są wymagane zgodnie z lokalnymi przepisami budowlanymi i planami zagospodarowania przestrzennego.

Warunki przyłączeniowe: Współpracujemy z dostawcami energii i operatorami sieci energetycznych, aby uzyskać warunki przyłączeniowe dla farmy fotowoltaicznej. Zapewniamy, że nasze projekty są zgodne z wymogami technicznymi i organizacyjnymi dotyczącymi przyłączenia do sieci.

Dzięki naszemu profesjonalnemu podejściu i szerokiej wiedzy branżowej, zapewniamy naszym klientom pełną obsługę i bezpieczeństwo na każdym etapie realizacji projektu farmy fotowoltaicznej. Naszym celem jest zapewnienie sukcesu i satysfakcji naszych klientów poprzez kompleksową realizację wszystkich niezbędnych formalności.

Jesteś właścicielem  lub masz dostęp do działek  rolnych klasy 4 i wyżej?
Skontaktuj się z nami!

Najkorzystniejsza

Oferta dla twojej firmy

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą koncentrującą swoje działania
w obszarze efektywności energetycznej oraz optymalizacji zużycia energii elektrycznej.

ESG

Pomagają naszym klientom w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju.

Energia elektryczna i gaz

Pomagamy zarządzać zużyciem energii i obniżamy koszty i zmniejszamy wpływ na środowisko.

GOZ

Wsparcie dla firm w zakresie wdrażania Gospodarki
o Obiegu Zamkniętym (GOZ).

Własne źródła wytwórcze (OZE)

Usługi projektowania i budowy własnych źródeł
wytwórczych energii.

Finansowanie

Nasze rozwiązania finansowe są dostosowane do potrzeb naszych klientów.

Panele fotowoltaiczne