Strona główna
>

Nowe zasady rozliczania fotowoltaiki od 1 lipca 2024 r. Net-billing jeszcze bardziej opłacalny?

Nowe zasady rozliczania fotowoltaiki od 1 lipca 2024 r. Net-billing jeszcze bardziej opłacalny?

Wraz z nadejściem lipca 2024 r., prosumenci – osoby produkujące energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii (OZE) na własne potrzeby – będą mieli możliwość skorzystania z nowych, bardziej elastycznych zasad rozliczania wyprodukowanej energii. Wprowadzone zmiany mają na celu zwiększenie opłacalności inwestycji w fotowoltaikę oraz zachęcenie prosumentów do większej aktywności na rynku energii.

Net-billing i jego zasady

Net-billing to system rozliczeń, który pozwala prosumentom na wprowadzanie nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci energetycznej, a następnie rozliczanie tej energii na podstawie rynkowych cen energii elektrycznej. Od 1 lipca 2024 r. prosumenci będą mogli nadal korzystać z tego systemu, przy czym rozliczenie będzie odbywać się w oparciu o miesięczną cenę energii na rynku.

Nowa opcja rozliczeń: rozliczenie niezbilansowania

Nowe przepisy wprowadzą także alternatywną możliwość rozliczania energii z OZE. Prosumenci będą mogli, poprzez złożenie stosownego oświadczenia sprzedawcy energii, zmienić sposób rozliczeń na taki, który opiera się na rynkowej cenie energii elektrycznej obowiązującej w okresach rozliczenia niezbilansowania. Oznacza to, że wartość energii wprowadzonej do sieci będzie ustalana na podstawie dynamicznie zmieniających się cen na rynku energii, co może przynieść wyższe korzyści finansowe.

Incentywy do zmiany systemu rozliczeń

Aby zachęcić prosumentów do przejścia na nowy system rozliczeń, nowe przepisy przewidują możliwość zwiększenia wartości zwrotu niewykorzystanych środków za wprowadzoną do sieci energię elektryczną w okresie kolejnych 12 miesięcy, tzw. nadpłaty, do 30%. Dzięki temu prosumenci, którzy zdecydują się na zmianę systemu rozliczeń, będą mogli liczyć na większy zwrot środków za niewykorzystaną energię.

Korzyści dla prosumentów

  1. Większa elastyczność i opłacalność: Nowe zasady pozwalają prosumentom na bardziej elastyczne i potencjalnie bardziej dochodowe rozliczanie wyprodukowanej energii.
  2. Zwiększenie zwrotu środków: Dzięki możliwości zwiększenia wartości nadpłat, prosumenci będą mogli uzyskać większe korzyści finansowe za energię wprowadzaną do sieci.
  3. Lepsze dopasowanie do rynkowych realiów: Rozliczanie energii w oparciu o rynkowe ceny energii w okresach rozliczenia niezbilansowania pozwala na lepsze wykorzystanie zmienności cen na rynku energii.

Podsumowanie

Nowe przepisy wchodzące w życie 1 lipca 2024 r. stanowią ważny krok w kierunku zwiększenia atrakcyjności inwestycji w OZE oraz promowania bardziej efektywnego zarządzania energią. Prosumenci będą mieli większą swobodę w wyborze systemu rozliczeń, a dzięki dodatkowym zachętom finansowym, zmiany te mogą przyczynić się do jeszcze większego zainteresowania produkcją energii z odnawialnych źródeł.

Wykres przedstawiający potencjalne korzyści finansowe wynikające z nowych zasad rozliczeń:

Wnioski

Zmiany w systemie rozliczania energii z OZE wprowadzane od 1 lipca 2024 r. są korzystne zarówno dla prosumentów, jak i dla całego rynku energii. Dzięki większej elastyczności oraz zachętom finansowym, prosumenci mogą liczyć na lepsze wykorzystanie wyprodukowanej energii i większe korzyści finansowe, co w dłuższej perspektywie przyczyni się do wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym.

Blog

Zobacz nasze inne artykuły