Strona główna
>

Ilu prosumentów przybywa w Polsce w miesiąc?

Ilu prosumentów przybywa w Polsce w miesiąc?

Polska od kilku lat przeżywa boom na instalacje fotowoltaiczne, co jest wynikiem zarówno rosnącej świadomości ekologicznej, jak i atrakcyjnych programów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii. Ilość nowych prosumentów – osób produkujących i konsumujących energię elektryczną z własnych instalacji – systematycznie rośnie.

Aktualne statystyki

Dane z Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) i Agencji Rynku Energii (ARE) wskazują, że miesięcznie przybywa od 10 do 15 tysięcy nowych prosumentów. W samym 2023 roku do sieci przyłączono ponad 120 tysięcy mikroinstalacji, co daje średnią około 10 tysięcy nowych prosumentów miesięcznie.

Czynniki wpływające na wzrost

  1. Programy wsparcia: Programy takie jak „Mój Prąd” czy „Czyste Powietrze” znacząco obniżają koszty początkowe inwestycji w fotowoltaikę.
  2. Rosnące ceny energii: Wzrost cen energii elektrycznej skłania coraz więcej osób do inwestowania w odnawialne źródła energii, aby zmniejszyć koszty eksploatacji.
  3. Świadomość ekologiczna: Coraz większa świadomość ekologiczna społeczeństwa oraz dążenie do zmniejszenia śladu węglowego również przyczyniają się do wzrostu liczby prosumentów.

Regionalne różnice

Wzrost liczby prosumentów nie jest równomierny w całym kraju. Najwięcej nowych instalacji powstaje w województwach mazowieckim, wielkopolskim i śląskim, gdzie infrastruktura i świadomość ekologiczna są na wysokim poziomie.

Wyzwania i przyszłość

Mimo dynamicznego wzrostu, rozwój fotowoltaiki w Polsce napotyka na pewne wyzwania, takie jak potrzeba modernizacji sieci elektroenergetycznych, aby mogły one efektywnie obsługiwać rosnącą liczbę prosumentów.

Jednakże perspektywy są optymistyczne. Dzięki dalszym inwestycjom w infrastrukturę i wsparciu rządowemu, liczba prosumentów w Polsce będzie prawdopodobnie nadal rosnąć w szybkim tempie, przyczyniając się do transformacji energetycznej kraju.

Podsumowanie

Rosnąca liczba prosumentów w Polsce to pozytywny trend, który wspiera rozwój odnawialnych źródeł energii i przyczynia się do ochrony środowiska. Miesięczny przyrost na poziomie 10-15 tysięcy nowych prosumentów pokazuje, że Polacy coraz chętniej inwestują w fotowoltaikę, widząc w niej zarówno korzyści ekonomiczne, jak i ekologiczne.

Blog

Zobacz nasze inne artykuły