Strona główna
>

Oferta

ESG

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie ESG, które pomagają naszym klientom w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju i zgodności z najwyższymi standardami środowiskowymi, społecznymi i zarządczymi. Nasza oferta obejmuje opracowywanie i wdrażanie strategii ESG, audyty zgodności oraz raportowanie zgodnie z wymaganiami ESG. Dodatkowo, Anywhereto jest aktywnym członkiem Komitetu ds. ESG przy Krajowej Izbie Gospodarczej, co pozwala nam na śledzenie najnowszych trendów i najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju. ESG (Environmental, Social, and Governance) to termin obejmujący trzy kluczowe obszary odpowiedzialności społecznej, które stanowią fundament zrównoważonego podejścia biznesowego. Środowiskowe, społeczne i zarządcze aspekty działalności przedsiębiorstwa stają się coraz bardziej istotne w dzisiejszym świecie, gdzie troska o środowisko, społeczność oraz transparentne zarządzanie mają znaczący wpływ na reputację, wartość rynkową i długoterminową rentowność firmy.

Spis treści

Stopniowe oddziaływanie zmian klimatycznych staje się faktem, który nie może zostać zignorowany. Rozwój technologiczny oraz globalna świadomość ekologiczna zmuszają firmy do zrewidowania swoich strategii działania. Jednym z kluczowych pojęć, które teraz kształtują postępowanie biznesowe, jest raportowanie ESG.

Czym jest ESG

ESG to skrót od trzech kluczowych obszarów: Environmental (Środowisko), Social (Społeczna odpowiedzialność) oraz Governance (Ład korporacyjny). To zbiór zasad, które wyznaczają ramy działania dla firm, integrując środowisko, społeczeństwo oraz zarządzanie korporacyjne.

ESG a Strategia CSR - jak się łączą?

Chociaż do niedawna CSR, czyli Corporate Social Responsibility, dominował jako termin związany z działaniami pro-środowiskowymi, obecnie ESG staje się standardem. CSR to „miękkie” działania firm, takie jak wsparcie organizacji charytatywnych czy promowanie wartości społecznych, podczas gdy ESG to uregulowane strategie biznesowe, zmierzające do zmniejszenia wpływu firmy na środowisko.

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju dla firm

Zmiany klimatyczne wymagają zdecydowanego działania, dlatego firmy muszą podejmować kroki mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko. Transformacja energetyczna, czyli przechodzenie na bardziej ekologiczne źródła energii, to jeden z kluczowych elementów strategii ESG. W ramach Unii Europejskiej, takie porozumienia jak Klimatyczne Porozumienie Paryskie nakładają na firmy obowiązek dążenia do neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Ślad węglowy - dlaczego ważny?

Ślad węglowy to suma emisji gazów cieplarnianych generowanych przez firmę. Mierzy się go w różnych zakresach, obejmujących zarówno emisje bezpośrednie (np. z procesów produkcyjnych), jak i pośrednie (np. z zużycia energii elektrycznej). Zrozumienie i monitorowanie śladu węglowego jest kluczowe dla efektywnego zarządzania zasobami i ograniczenia negatywnego wpływu na klimat.

Taksonomia UE - klasyfikacja kluczowa dla firm

Taksonomia UE to klasyfikacja określająca kryteria, według których firma może być uznana za przyjazną środowisku. Dzięki niej firmy mogą lepiej zrozumieć, które działania są pro-środowiskowe, a które nie. Taksonomia skupia się na obszarach, takich jak łagodzenie zmian klimatycznych, ochrona zasobów naturalnych czy wsparcie bioróżnorodności.

Dyrektywa Corporate Sustainability Reporting Directive - klucz do zrównoważonego rozwoju

Dyrektywa CSRD to unijna regulacja dotycząca raportowania danych niefinansowych przez firmy. Określa ona obowiązki związane z raportowaniem działań ESG oraz sankcje za ich naruszenie. Wprowadza standardy raportowania, które mają ułatwić porównywanie danych i weryfikację informacji niefinansowych.

Czy Twoja firma musi raportować dane niefinansowe?

Nowe przepisy dotyczące raportowania niefinansowego obejmują coraz większą liczbę przedsiębiorstw. Wymóg ten będzie dotyczył zarówno dużych spółek giełdowych, jak i mniejszych firm. Przygotowanie raportu ESG może być procesem czasochłonnym, dlatego warto rozpocząć przygotowania już teraz.

Raportowanie ESG - nowy wymóg biznesowy

Raporty ESG będą musiały być przygotowane zgodnie z jednolitym schematem UE. Powinny zawierać informacje dotyczące strategii firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju, prognoz dotyczących emisji gazów cieplarnianych oraz działań podejmowanych w celu ich zmniejszenia.

Plan dekarbonizacji dla Twojego przedsiębiorstwa

Dekarbonizacja to kluczowy element strategii ESG. Firmy powinny rozważyć wdrożenie rozwiązań energetycznych opartych na odnawialnych źródłach energii. Zapobiega to nie tylko negatywnemu wpływowi na środowisko, ale również zwiększa konkurencyjność i zdolność do pozyskiwania finansowania.

Transformacja energetyczna - niezbędna dla przyszłości

Transformacja energetyczna staje się nieuniknionym wymogiem dla firm. Przejście na bardziej ekologiczne źródła energii zapewnia nie tylko ochronę środowiska, ale także przynosi korzyści finansowe i reputacyjne. Firmy, które wdrażają strategie ESG, mogą liczyć na wsparcie ze strony partnerów biznesowych i instytucji finansowych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat strategii ESG dla Twojej firmy, umów się na bezpłatną konsultację z naszym ekspertem.

Zmniejsz Emisję, Zyskaj Przewagę Konkurencyjną

Wprowadź konkretne działania, aby ograniczyć emisje gazów cieplarnianych i uzyskać pełen obraz wpływu Twojego przedsiębiorstwa na klimat. Skorzystaj z precyzyjnych obliczeń podczas raportowania wpływu na środowisko.

Redukcja emisji jest kluczowym krokiem w przygotowaniu strategii zeroemisyjnej, a ślad węglowy stanowi solidną podstawę do tego procesu. W naszej firmie przeanalizujemy procesy, aby obliczyć ślad węglowy zgodnie z Protokołem Gazów Cieplarnianych (GHG Protocol).

W naszych obliczeniach uwzględniamy różne aspekty emisji, zarówno te bezpośrednie, jak i pośrednie. Bezpośrednie emisje wynikają z naszych własnych źródeł, takich jak spalanie paliw i procesy technologiczne, podczas gdy pośrednie emisje obejmują zużycie energii zakupionej z zewnątrz oraz inne czynniki związane z naszą działalnością.

Emisje gazów cieplarnianych, takie jak dwutlenek węgla, metan czy fluorowęglowodory, są głównymi składnikami śladu węglowego. Analizujemy je w trzech różnych zakresach, zależnie od celów naszej firmy, co pozwala nam dokładnie zrozumieć nasz wpływ na środowisko:     

  1. Emisje bezpośrednie, które powstają w wyniku spalania paliw w naszych własnych źródłach stacjonarnych lub mobilnych oraz emisji wynikających z naszych własnych procesów technologicznych czy ulatniających się czynników chłodniczych, są przez nas obliczane.
  2. Emisje pośrednie, które wynikają z zużycia zakupionej z zewnątrz i zużywanej przez klienta energii elektrycznej, cieplnej, pary technologicznej czy chłodu, są również przez nas obliczane.
  3. Skupiamy się również na pozostałych emisjach pośrednich, które powstają w całym łańcuchu wartości – w tym w wyniku wytworzenia surowców lub półproduktów, gospodarowania odpadami, transportu, podróży służbowych pracowników, a nawet korzystania z produktów przez ich docelowych użytkowników.


Wzrost stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze stanowi bezpośrednie zagrożenie dla klimatu. Obliczając nasz ślad węglowy, podejmujemy kroki w kierunku wprowadzenia pozytywnych zmian. Dzięki temu minimalizujemy negatywny wpływ naszej działalności na środowisko, optymalizujemy procesy produkcyjne i poprawiamy nasz wizerunek jako odpowiedzialnego podmiotu gospodarczego.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat korzyści związanych z wdrażaniem strategii ESG oraz zielonej energii dla firm.

Najkorzystniejsza

Oferta dla twojej firmy

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą koncentrującą swoje działania
w obszarze efektywności energetycznej oraz optymalizacji zużycia energii elektrycznej.

ESG

Pomagają naszym klientom w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju.

Energia elektryczna i gaz

Pomagamy zarządzać zużyciem energii i obniżamy koszty i zmniejszamy wpływ na środowisko.

GOZ

Wsparcie dla firm w zakresie wdrażania Gospodarki
o Obiegu Zamkniętym (GOZ).

Własne źródła wytwórcze (OZE)

Usługi projektowania i budowy własnych źródeł
wytwórczych energii.

Finansowanie

Nasze rozwiązania finansowe są dostosowane do potrzeb naszych klientów.

Panele fotowoltaiczne