Strona główna
>

Energia z fotowoltaiki – zmiana zasad rozliczania od 1 lipca 2024 r.

Energia z fotowoltaiki – zmiana zasad rozliczania od 1 lipca 2024 r.

Od 1 lipca 2024 roku w Polsce wejdą w życie nowe zasady rozliczania energii z fotowoltaiki, wprowadzając system net-billingu, który ma być bardziej opłacalny dla prosumentów. Dotychczasowy system opustów zostanie zastąpiony, co wpłynie na sposób, w jaki właściciele instalacji fotowoltaicznych będą rozliczać się za wyprodukowaną energię.

Co to jest net-billing?

Net-billing to system, w którym energia wprowadzana do sieci jest sprzedawana po cenach rynkowych, a energia pobierana z sieci jest kupowana również po cenach rynkowych. Różnica między tymi wartościami stanowi rzeczywisty koszt dla prosumenta. Jest to bardziej przejrzysty i rynkowo zorientowany sposób rozliczania, który lepiej odzwierciedla rzeczywiste koszty i przychody związane z produkcją energii.

Dlaczego net-billing jest bardziej opłacalny?

  1. Rynkowe ceny energii: W systemie net-billingu energia sprzedawana do sieci jest wyceniana po aktualnych cenach rynkowych, co może być bardziej korzystne niż stałe opusty stosowane w poprzednim systemie.
  2. Motywacja do oszczędzania: System ten motywuje prosumentów do większej efektywności energetycznej i optymalizacji zużycia energii, co może prowadzić do dodatkowych oszczędności.
  3. Inwestycje w magazyny energii: Nowe zasady mogą zachęcać do inwestowania w magazyny energii, co pozwala na większą niezależność energetyczną i lepsze wykorzystanie wyprodukowanej energii.

Prawo zmiany systemu rozliczeń

Wraz z wprowadzeniem net-billingu, prosumenci będą mieli prawo do zmiany systemu rozliczeń. Dotychczasowi użytkownicy systemu opustów będą mogli przejść na nowy system, jeśli uznają go za bardziej korzystny. Taka elastyczność pozwala na dopasowanie rozliczeń do indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych.

Co to oznacza dla prosumentów?

Zmiana zasad rozliczania energii z fotowoltaiki ma na celu lepsze dostosowanie do warunków rynkowych i zwiększenie opłacalności inwestycji w odnawialne źródła energii. Prosumenci powinni dokładnie przeanalizować nowe zasady, aby optymalnie wykorzystać możliwości, jakie daje net-billing.

Podsumowanie

Wprowadzenie systemu net-billingu od 1 lipca 2024 roku stanowi istotną zmianę w rozliczaniu energii z fotowoltaiki w Polsce. Nowe zasady mają na celu większą przejrzystość i rynkową opłacalność, co może przynieść korzyści zarówno dla obecnych, jak i przyszłych prosumentów. Zachęcamy do zapoznania się z nowymi przepisami i dostosowania swojej strategii energetycznej do nadchodzących zmian.

Blog

Zobacz nasze inne artykuły